جنین همام مستبصر اهل انگلستان

جنین همام مستبصر اهل انگلستان به برکت رفتن به حسینیه و شرکت در مجالس اهل بیت (علیهم السلام) و شناخت نهضت سیدالشهدا (علیه السلام) در سنین جوانی به مذهب حقه تشیع ایمان آورد.