حجت الاسلام رفیعی: چرا ادریس مغربی شیعه شد؟

حجت الاسلام رفیعی: چرا ادریس مغربی شیعه شد؟ دکتر رفیعی با اشاره به قسمتی از تألیف مستبصر اهل مغرب سید ادریس حسینی می گوید که او با توجه به اینکه قاتلین و دشمنان امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت مورد احترامند و کسی از جنایات آنان مطلبی را بی باک متعرض نمی شود […]