امیر المؤمنین (ع) و استبصار مرد مسیحی

امیر المؤمنین (ع) و استبصار مرد مسیحی مسیحیان همواره دین خود را دین مهربانی قلمداد کرده، بزرگان و پیشوایان خود را سردمداران عرصه اخلاق به شمار می‌آورند. حال‌آنکه با نگاهی سطحی به کتاب مقدس و اناجیل اربعه، انسان منصف به این نکته پی خواهد برد که نه‌تنها پیشوایان بلکه خدای آنان مسیح (عليه السلام) نیز […]