نسیم بهشت (2)

نام برنامه: باز نسیم آشنای تو می برد مرا به کربلا یا حسین (قسمت هفتم تا نهم) موضوع برنامه: وهابیت و نهضت سیدالشهدا (ع) با حضور کارشناس محترم: مستبصر و متفکر مشهور جناب آقای دکتر عصام العماد یمنی   قسمت هفتم: وهابيون و شناخت امام حسين (ع) قسمت هشتم: تناقضات محمد بن عبد الوهاب درباره شهادت امام حسین […]