صالح الوردانی

زندگینامه و داستان استبصار نویسنده و روزنامه نگار مصری استاد صالح الوردانی. در جست وجوی حقیقت /مروری بر خاطرات نویسنده شیعه مصری: صالح الوردانی اشاره استاد صالح الوردانی نویسنده، روزنامه نگار و فعال سیاسی مصری از معروفترین و جنجالی ترین شخصیت های معاصر مصری است که با توفیقات الهی به بارگاه مکتب نورانی اهل بیت(ع) […]