الدمرداش بن زکی العقالی

« الدِمِرْدَاشْ بنِ زَکِیَ الْعَقَالِیْ» از کشور مصر، در شهر اَسْیُوْطْ در روستاي اَلْعَقال متولد شد، او حافظ قرآن و یکی از قاضيان کشور مصر بود. وي پيرامون هدایتش به مذهب اهل بیت علیهم السلام چنين مي نويسد: پس از آنکه در طول سه سال به قضاوت مشغول بودم، مسوولیت قضاوت در امور خانوادگی مانند […]