مناظره امام رضا (علیه السلام) و علمای ادیان مختلف

سریال ولایت عشق بریده ای از مناظره امام رضا (علیه السلام) و علمای ادیان مختلف در این سریال