آيا خون حضرت علي اصغر عليه السلام به زمين باز نگشت؟

سوال: آيا خون حضرت علي اصغر عليه السلام به زمين باز نگشت؟ پاسخ: دو مطلب در سؤال مطرح شده كه بايد تفكيك شود: آيا باز نگشتن خون حضرت علي اصغر عليه السلام از آسمان بعد از پاشيدن، با سند در منابع نقل شده است يا خير؟ آيا سند نقل شده، صحيح است يا خير؟ پاسخ مطلب […]