شیعه شدن محافظ مولوی عبدالحمید

🔺شیعه شدن محافظ مولوی عبدالحمید 📌 او (عبدالسلام کمانگیر) که زمانی شیعیان را واجب القتل می دانست با دیدن معجزه حضرت ابالفضل (ع) در نجات فرزندش از مرگ، شیعه شد.