هدایت به نور با کتب مستبصرین

*چه شد که تصمیم به تغییر مذهب گرفتی. داستان این تغییر مسیر، باید جذاب و شیرین باشد. این ماجرا یک داستان طولانی دارد اما من برای شما خلاصه‌اش می‌کنم. بله، من سنی و صوفی بودم. اما سؤال‌های فراوانی در سرم بود. می‌خواستم بدانم چه فرقی میان شیعه و سنی است. به همین دلیل یک روز […]