حافظ علي محمد فَتْحُ الدِّينْ اَلْحَنَفي

«حافظ علي محمد فَتْحُ الدِّينْ اَلْحَنَفي» در يكي دو دهه آخر قرن 19 ميلادي در شهر «جَهَنْگْ» در ايالت «پَنْجَابْ» در كشور پاكستان متولد شد. وي در نوجواني به فراگيري قرائت و حفظ قرآن پرداخت و تلاش وافري در يادگيري احاديث نبوي و علم حديث شناسي نمود تا آنجا كه به يكي از بزرگترين عالمانِ […]