عبد الباقی قرنه الجزائری

عبدالباقي قرنه الجزائري  اصالت: كشور الجزایر  مذهب پیشین: سنی _مالكي مسلك عبد الباقی در سال 1376 هجری قمری مطابق با سال 1957 میلادی در کشور الجزایر، و شهر” برج بوعريريج” متولد شد.