استبصار در مراسم حضرت زهرا (سلام الله علیها)

آقای طاهر وردی شبیریان فرزند حسینقلی اهل مهدیشهر در مجلس عزای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تحت تاثیر قرار گرفته و در این مراسم با گفتن شهادتین به دین اسلام مشرف گردید و شهادتین را نیز نزد عزاداران حضرت زهرا ( س ) جاری کرد و  از هرچه جاهلیت و اعتقادات خرافی و بی […]