گزارشی از حضور دو مستبصر اهل سنگال در مرکز مستبصرین

گزارشی از حضور دو مستبصر اهل سنگال آقایان طه احمد و علی بنده در مرکز مستبصرین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز جهانی مستبصرین، دو مستبصر سرشناس از کشور سنگال آقایان شیخ طه احمد و علی بنده به تاریخ 23 مهر 1401 از غرفه مرکز مستبصرین در شهر مقدس قم بازدید نمودند. مدیریت محترم مرکز […]