مستخدمی که قلبش منور به نور اهل بیت شد

خانم لورین جابن جابینار ، دختر جوان فلیپینی که حسن خلق و ایمان کارفرما ، او را متحول و علاقمند به دین مبین اسلام و مذهب تشیع کرد و به این راه نورانی هدایت شد .