سید حسین الرجاء

«شیخ حسین الرجاء» عالم سنی مذهب اهل شهر «حَطْلَه» در كشور سوریه می باشد که از بزرگان منطقه ی خود به حساب می آمد و بسیاری از مردم آن منطقه نیز برای دریافت پاسخ سوالاتشان به وی مراجعه می کردند. این فرد هدايت يافته ي اهل سوریه می گوید آغاز هدایتم به مکتبِ حَقه یِ […]