مشارکت مستبصرین در اربعین حسینی

مشارکت هزاران تن از مستبصرین در سراسر دنیا، در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی: مانند سال های پیش، جمعیتی عاشق به سوی کعبه آزادگان گسیل یافتند، جایی که به برکت خون خدا، شریف ترین نقطه زمین را به خود اختصاص داده است. هر ساله این جمعیت رو به فزونی است وتوقف ندارد، شیعیان هر سال در […]