مناظره محمد مرعی الأنطاکی با عالم سنی 1

مناظره مرحوم علامه محمد مرعی الأنطاکی با یکی از علمای اهل سنت:   جالب است حتما بخوانید: