حضور فرزندان مرحوم الرجا در مرکز مستبصرین

بسمه تعالی در تاریخ 26 محرم سال 1443 هجری قمری، فرزندان عالم و برومند مستبصر و عالم جلیل القدر مرحوم علامه سید حسین الرجا از علمای سوریه، ضمن حضور در مرکز جهانی مستبصرین و مشاهده فعالیت های این مرکز، با مدیریت محترم و برخی از دست اندرکاران این مجموعه دیدار کرده و نسبت به همکاری […]