مجالس عزادای امام حسین ، مرا به تشیع هدایت کرد

گفتگو با خانم زینب قلندری ، مستبصر اهل هرمزگان تقدیم می‌گردد : من زینب قلندری هستم از شهر هرمزگان _در چه خانواده ای به دنیا آمده اید ؟ در خانواده اهل سنت به دنیا آمده ام. _شغل شما چیست؟ خانه دار هستم . _چند فرزند دارید؟ ۴ فرزند دارم به لطف خدا پنجمی هم در […]