سفر به سوریه و عنایات اهل بیت سیدالشهدا به بانوی مستبصر

خانمهاجر فرهادی ، مستبصر اهل خراسان ، از چگونگی تشیع خود اینگونه میگویند : بنده هاجر فرهادی ساکن تربت جام هستم پدرم در ایام محرم علمدار هیئت بود، آن زمان همه بچه های آن ها می مردند، تا اینکه نذر می کنند که اگر بچه دار شوند و زنده بمانند اسمش را غلامعلی بگذارند، بعدها […]