کتابی که قرار بود رد کنیم ، مرا شیعه کرد

آقای محمد امین سپاهیان ، از مستبصران اهل سیستان و بلوچستان درباره زندگی خود و چگونگی اشرافشان به مذهب حقه اهل بیت داستان هایی بسیار زیبا و خواندنی میگویند که بسیار جذاب است . ایشان خود را اینگونه معرفی میکنند: بنده محمد امین سپاهیان فرزند تاج محمد متولد سیب سوران از توابع شهرستان سراوان . […]