سهیل اسعد

گزارشی کوتاه در مورد مستبصر ارجمند جناب آقای سهیل اسعد از کشور آرژانتین، از مبلغین و خادمان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام):