وفات حضرت ابوطالب

وفات حضرت ابوطالب (علیه السلام) را تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.