در مسیر کربلا

مستبصر آرژانتینی تبار و روحانی شیعی عبدالکریم پاز سفر زیارتی اربعین حسینی را روایت می کند