اشک های مرحوم کافی ، راه هدایت را برایم هموار کرد

گفتگوی شیرین با بانوی مستبصر اهل مشهد مقدس ، سرکار خانم فاطمه ایرانی‌ممهر تقدیم حضور گرمتان می‌گردد . ایشان داستان زندگی و هدایت خود را اینگونه بیان میکنند : بنده فاطمه ایرانی مهر و ساکن مشهد هستم، دارای ۳ فرزند و همسرم شیعه است، دایی من موسس اولین آموزشگاه زبان انگلیسی در ایران بوده است، […]