23 ذی القعده روز مخصوص زیارت امام رضا (علیه السلام) و شهادت ایشان بنابر قولی

بنا بر قولی ، حضرت ثامن الحجج امام رضا (علیه السلام) در روز 23 ذی القعده سال 203 هجری قمری ، به دستان ناپاک مامون عباسی ، به شهادت رسیدند .

 

منابع : (مسار الشیعه) صفحه 16 _ (العدد القویه) صفحه 275 _ (فیض العلام) صفحه ی 97

 

 

صَقر بن دُلَف گوید : که از سرورم حضرت علی بن محمد بن علی الرضا، امام هادی (علیه السلام ) شنیدم که می فرمود:

کسی که از خدا حاجتی دارد، قبر جدم امام رضا علیه السلام را در شهر طوس با غسل زیارت کند و در بالاسر آن حضرت دو رکعت نماز زیارت بخواند و در قنوت نمازش حاجتش را از خدا بخواهد، خداوند دعای او را اجابت خواهد کرد. البته در صورتی که حاجت او مربوط به قطع رحم و گناهان نباشد و محل قبر آن بزرگوار بقعه ای از بقعه های بهشت است. هر مؤمنی او را زیارت کند، خداوند او را از آتش جهنم آزاد کرده و او را وارد خانه آسایش و آرامش، یعنی بهشت، خواهد کرد.

(شیخ صدوق، 1404ق، ج1، ص293)