حضرت امام علی علیه السّلام

حضرت امام علی علیه السّلام   اسلام د ګران پیغمبر تره زوی جانشین ، زوم او د هغه بزرګوار جانشین حضرت امام علی علیه السلام د خدا ي پاک په کور کعبې شریفې کې د ۲۳ هجری قمري کال د رجب د میاشتې په ۱۳ نیټه نړۍ ته سترګې رڼې کړې د هغه بزرګوار د […]