د سلطان محمد بنده کیسه

د سلطان محمد بنده کیسه   يوه ورځ سلطان محمد خدابنده له خپلې مېرمنې څخه په غوسه شو او په يوه مجلس کې يې درې ځله طلاق ورکړ. خو له هغه سره يې د زياتې مینې له امله ډېر ژر په خپلو کړنو پښيمانه شو، نو د اهل سنتو علماء يې راوغوښتل او مشوره يې […]