د یوې کمونستې میرمنې کیسه چې شیعه شوه

که غواړو چې یوه سالمه او اسلامي ټولنه ولرو، نو د راډیو او تلویزیون رول خورا مهم دی. زموږ په کمونیستي ټولنه کې تل د تلویزیوني خپرونو اتلان هغه خلک وو چې…