مکسیکو مستبصر: زه د اسلام سره سولې ته راغلم

ما د شیعه اسلام په ټولګي کې ګډون وکړ او پوه شوم چې اهل بیت حق دی او پریکړه مې وکړه چې د شیعه په توګه خپله شهادت ورکړم. ما د امامانو، په تېره بيا د امام علي (ع) او امام حسين (ع) په اړه زده کړه او مطالعه پيل کړه. او اوس زه د […]