د بقیع مقبره ړنګول

موضوع: د بقیع مقبره ړنګول کارپوه: مولانا حجت السلام والمسلمین سید علی عارف الحسینی