د سهار پيغام

د سهار پيغام: محمد بن عثمان (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   عثمان بن سعيد د امام زمان (عج) لومړنې نايب وفات شوے ؤ. د هغه په ژوندانه به ډېر شيعه د هغه ليدو ته تلل او د هغه په وسيله به يې خپلې ستونزې هوارولې او هغه ته به […]