د یحیی پانز کیسه

څه موده وروسته د لپاره دا ثابته شوه چې په اندلس کې د پاتې کیدو پر ځای باید ایران ته سفر وکړي، خو له دې مخکې د مقاومت له کلتور سره د زیاتې علاقې له امله له خپلو ملګرو سره جنوبي لبنان ته ولاړ. یو کال وروسته یحیی د حقیقت د موندلو لپاره ایران او…