د راز ملګرې

د راز ملګرې: عثمان بن سعيد رحمة الله عليه ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   د سامراء بازار د هميش غوندې له خلکو ډک و. هر يو کس د خپل کار لپاره بازار ته راوتلے واو هر يو دکاندار د خپلې سودا د خرڅولو لپاره غږونه کول. د سامراء په ښار کښې يو […]