د سيو بوی

د سيو بوی: عبدالعظيم حسني (عليه الرحمة) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   د متوکل عباسی کسانو په سامرا کښې د امامخ هادی څارنه کوله او ټول هغه کسان چې امام سره به يې رابطه کوله هغه به يې پوښتل. د هغه ډير جاسوسان وو چې په ښار کښې په بيلا بيلو ځايونو […]