د تکزاس ستر پادري څنګه مسلمان شو؟

  إنّکَ لا تَهدی مَن أحببْتَ وَلکنَّ اللهَ یَهدی مَن یَشاء ۱. مبارزه و کشمکش بین حق و باطل از ازل جاریست و تا ابد ادامه دارد.