رڼا: يو څو يادونې او يوڅوخبرې

رڼا: يو څو يادونې او يوڅوخبرې هغه  ورځ به می هېره نه شی ـ کله چې زۀ پلار د کوڅې (چم)  جومات ته بوتلے وم ـ دا د روژې مياشت وه او په جومات کښې د تراويح د نمونځ لپاره مونږ راټول شوې ووـ زما عمربه دغه وخت لس کاله هم نه ؤ، پلار مې  […]