د نجف سفر

د نجف سفر يوې شپې منعم راته وويل :که خدائ وغسته نو سبا به مونږ نجف اشرف ته ځو _ زه : د نجف څه دې ؟ منعم : هلته مدرسه ده او د امام علی عليه السلام مقبره شريفه ده _ زه ډير حيران شوم چې د امام علی عليه السلام قبر کله نه […]