مؤمنه خور

مؤمنه خور: د عُمَيس لور بي بي اسماء ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   هغه په پيغمبر(ص) باندې له لومړيو ايمان راوړونکيو څخه وه د بعثت په لومړيو ورځو کښې وړاندې له دې چې پيغمبر(ص) د ارقم کور ته لاړ شي او هغه ځای خپل د تبليغ مرکز جوړ کړي ايمان يې راوړې […]