د پريوتو وخت

د پريوتو وخت: حُباب بن منذر انصاری (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   مدينه په عم کښې ډوته وه او ټلو د پيغمبر(ص)په غم ژږل مسلمانانو د مهربانۍ د نمر په پريتو پسې ژړل او خپل سر او مخ يې وهل. د پيغمبر(ص) په وفات کيدلو باندې دچا باور نه […]