يوازينې مسافر

يوازينې مسافر: حضرت مقداد بن عمرو (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني د خدای پيغمبر له مکې مدينې ته هجرت کړے و، د مکې مشرکانو پيغمبر(ص) نه ليده او دتير وخت په شان يې بيا ازارولے نه شو د مدينې ښار د مسلمانانو لپاره ډير د امن ځای و. هغوي ورځ […]