حضرت حمزه سيد الشهداء(عليه السلام)

حضرت حمزه سيد الشهداء(عليه السلام)   حمزه بن عبدالمطلب، د پيغمبر(ص) ترۀ ؤ چې د پيغمبر(ص) د زوکړې نه دوه کاله وړاندې وزيږيد. د قريشو په ځوانانو کې په زړه ورتيا، ميړانتوب ازاد فکرې او دظلم په نه زغملو مشهور ؤ. د هغه د ځوانيدو سره سم د هغه د جنګيدو طاقت او ميړانتوب هم […]