د جنت مارغه

د جنت مارغه: حضرت جعفر طيار (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   کاروان د شګو په طوفان کښې ورو ورو مخکښې تلو او هوا د هغوي د پښو نښانې ورانولے.مسلمانانو سړو او ښځود پيغمبر)ص*په حکم له مکی نه حبشې ته هجرت کاؤځکه چې د مکی د کافرانو له ظلمه په […]