خانديدونکے غوټۍ

(1) د اصحابو کيسې (د وهب لور بي بي امنه (سلام الله عليها ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم درانی . د قريشو په قبيله کښې د “امنه بي بي” په شان پاکه او حياداره جينۍ نه وه کتاب ډانلوډ لینک: د اصحابو کیسې ۱