د ايمان طاقت

د ايمان طاقت: د حليمه سعديه لور، بي بي حرّه ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   يوسف بن حجاج د اهلبيتو عليهم السلام له ډېرو بې رحمه دښمنانو څخه و او حضرت اميرالمؤمنين سره به يې ډېر زيات مخالفت کاوۀ. هغه حکم وکړ چې د حليمه سعديه لور “حرّه” هغه ته راولي. حجاج […]