توسل په باب له شهيد ايت الله باقرالصدر سره مناظره

ډاکټر محمد تیجانی: توسل په باب له شهيد ايت الله باقرالصدر سره مناظره د ډاكټر محمد تيجانى مناظرې اشاره: ډاكټر سيد محمد تيجانى سماوى د تيونس په “قفصه” ښار كې اوسيږى هغه مالكى مذهبه سنى ؤ له دينى زدكړو وروستو مشهور عالم شو، بيا يې پرله پسې يو لړ عاقلانه او نه ستړى كيدونكې څيړنې […]