د پيغمبر او اهلبيتو عليهم السلامو اثر کول

د پيغمبر او اهلبيتو عليهم السلامو اثر کول   انسان که چرې د پيغمبر (صلی الله عليه واله) پيژنګلو تر لاسه کړي او هغه سره دوستي وکړي او هغه سره د هغه صحيح حق پيژندلو سره دوستي وکړي او مينه وال يې شي نو د هغه حضرت له خوا په هغه انسان باندې د هغه […]