د امام مهدي (ع) په اړه اسناد

نوم: محمد (صلی الله علیه وسلم) – دولسم او وروستی سپیڅلی امام لقب: صاحب العصر و…