د بريښنا اواز

د بريښنا اواز: ابو دجانه انصاري (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   له مکې نه بهر په احد نومې ځای کښې د اسلام او د دښمن سپايان يو بل سره جنګ ته تيار وو او دواړو لښکرو ځان د يو سخت او نيغ په نيغه جنګ  لپاره تيار وۀ د […]